Врз основа на одлука на Собрание на Фармацевтска комора на Македонија бр.02-101/12 членарината што ја плаќаат членовите изнесува 180 мкд месечно од 1.04.2014 год.

Неплатените членарини до 31.03.2014год. се плаќаат по 100 мкд месчно.

Во прилог образец ПП 10 (плаќање на физичко лице на сметка на ФКМ)

pp10-2018

Во прилог образец ПП 30 ( плаќање на правен субјект на сметка на ФКМ)

pp50-2018

Почни да пишуваш и притисни ентер за пребарување