Безбедна употреба на природни производи- новитети во продажното портфолио на Билкарство, Алкалоид Ад

Алкалоид Ад Скопје

Безбедна употреба на природни производи- новитети во продажното портфолио на Билкарство, Алкалоид Ад

Понеделник,       20.02.2017  –  Скопје
Среда,                   22.02.2017  –  Тетово
Понеделник,       27.02.2017  –  Куманово
Среда,                   01.03.2017  –  Велес
Четврток,             02.03.2017  –  Неготино
Понеделник,       13.03.2017  –  Струмица
Вторник,              14.03.2017  –  Штип
Понеделник,       20.03.2017  –  Прилеп
Вторник,              21.03.2017  –  Битола
Среда,                   22.03.2017  –  Охрид
Понеделник,       27.03.2017  –  Скопје

Контакт:

Јасминка Петковска      – 070 276 579
Андријана Бабуновска – 070 276 264

 

Почни да пишуваш и притисни ентер за пребарување