Бесплатно користење на електронската база Lexicomp

Почитувани колеги,

Имате можност до 15-ти април 2018 година бесплатно да ги користите базите Lexicomp – најголемата и најпознатата светска база за интеракции помеѓу лековите на англиски јазик и базата Lexicomp –interact на српски јазик која ја корист американската Lexicomp.

Почни да пишуваш и притисни ентер за пребарување