ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ, УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП

Конференција за Нови достигнувања и идни перспективи во медицинските и биомедицинските

истражувања:

Акредитирано со 10 бода

Датум на одржување:  24 Ноември 2015

Мултимедиајален центар, Економски факултет Штип

Контакт: darko.bosnakovski@ugd.edu.mk

Програмата можете да ја погледнете тука.

Сите заинтересирани можат да се пријават на е-маил адресите andonela.15937@student.ugd.edu.mk; spase.151134@student.ugd.edu.mk

За учество не конференцијата не се наплаќа котизација.

Остави коментар

Почни да пишуваш и притисни ентер за пребарување