ПРОВЕРКА ВО ИЗБИРАЧКИ СПИСОЦИ

ПРОВЕРКА ВО ИЗБИРАЧКИ СПИСОЦИ

 

Секој член на Комората да се провери во избирачкиот список, доколку некој не се најде на списокот или има забелешки за сопствените податоци во однос на местото на живеалиште/престојувалиште, да испрати ажурирани податоци на info@fk.mk најдоцна до 16.6.2022 година.

ИЗБИРАЧКИ СПИСОЦИ ПО ИЗБОРНИ ЕДИНИЦИ

 1. Изборна единица бр.1 ги опфаќа членовите на подрачјето на: Куманово, Крива Паланка, Кратово, Пробиштип, Злетово, идруги населени места околу нив.
  Список на членови: ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 1 – ЧЛЕНОВИ
 2. Изборна единица бр. 2 ги опфаќа членовите на подрачјето на: Свети Николе, Штип, Кочани, Виница Делчево и другите населени места околу нив.
  Список на членови: ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 2 – ЧЛЕНОВИ
 3. Изборна единица бр. 3 ги опфаќа членовите на подрачјето на: Валандово, Струмица, Берово, Пехчево, Радовиш и други општини и населени места околу нив.
  Список на членови: ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 3 – ЧЛЕНОВИ
 4. Изборна единица бр. 4 ги опфаќа членовите на подрачјето на: Велес, Кавадарци, Неготино, Гевгелија, Богданци, Дојран и други општини и населени места околу нив.
  Список на членови: ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 4 – ЧЛЕНОВИ
 5. Изборна единица бр.5 ги опфаќа членовите на подрачјето на: Битола, Прилеп, Крушево, Демир Хисар, Ресен и други општини и населени места околу нив.
  Список на членови: ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 5 – ЧЛЕНОВИ
 6. Изборна единица бр. 6 ги опфаќа членовите на подрачјето на: Охрид, Струга, Дебар, Вевчани и други општини и населени места околу нив.
  Список на членови: ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 6 – ЧЛЕНОВИ
 7. Изборна единица бр. 7 ги опфаќа членовите на подрачјето на: Тетово, Гостивар, Кичево, Македонски Брод , Маврово – Ростуше и другите општини и населени места околу нив.
  Список на членови: ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 7 – ЧЛЕНОВИ
 8. Изборна единица бр. 8 ги опфаќа членовите на подрачјето на: град Скопје, општините во негов состав и населените места околу нив.
  Список на членови: ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 8 – ЧЛЕНОВИ

Фармацевтска комора на
Република Северна Македонија
Изборна Комисија – претседател,
Дипл. Фарм. Снежана Јосковска

Почни да пишуваш и притисни ентер за пребарување