Изборни листи по територијални единици

Инфо за пријавени кандидати – изборни листи по територијални единици:

ИЗБОРНА ЛИСТА – ТЕРИТОРИЈАЛНА ЕДИНИЦА 1
ИЗБОРНА ЛИСТА – ТЕРИТОРИЈАЛНА ЕДИНИЦА 2
ИЗБОРНА ЛИСТА – ТЕРИТОРИЈАЛНА ЕДИНИЦА 3
ИЗБОРНА ЛИСТА – ТЕРИТОРИЈАЛНА ЕДИНИЦА 4
ИЗБОРНА ЛИСТА – ТЕРИТОРИЈАЛНА ЕДИНИЦА 5
ИЗБОРНА ЛИСТА – ТЕРИТОРИЈАЛНА ЕДИНИЦА 6
ИЗБОРНА ЛИСТА – ТЕРИТОРИЈАЛНА ЕДИНИЦА 7
ИЗБОРНА ЛИСТА – ТЕРИТОРИЈАЛНА ЕДИНИЦА 8

Фармацевтите кои поднеле кандидациони ливчиња за членови на органите на Комората да се проверат во изборните листи.

Рок за приговори: до 23.6.2022, на info@fk.mk до 24.00 часот.

 

Изборна комисија, претседател,
Снежана Јосковска

Почни да пишуваш и притисни ентер за пребарување