Време и место на гласање по изборни единици

Време и место на гласање по изборни единици:

Изборна единица бр. 1 ги опфаќа членовите на  подрачјето на: Куманово, Крива Паланка, Кратово, Пробиштип, Злетово, и други населени места околу нив.

На 11.7.2022:

– Куманово, пзу Аптека Беладона ( кај болница) од 09.00 до 16.00 часот.

 

Изборна единица бр. 2 ги опфаќа членовите на подрачјето на: Свети Николе, Штип, Кочани, Виница, Делчево и другите населени места околу нив.

На 11.7.2022:

-Делчево во ПЗУ Аптека Кетрин (ул. Маршал Тито бр.106) од 09.00 до 10.00 часот

-Виница во ПЗУ Фарма Крин (Здравен Дом) од 11.00 до 12.00

-Кочани во ПЗУ Аптека  Ирис 2 (ул. Димитар Влахов бр. 65) 12.30-14.30 часот

– Штип во пзу Аптека Морфеј од 15.30 до 19.30 часот.

 

Изборна единица бр. 3 го опфаќа членовите на подрачјето на: Валандово, Струмица, Берово, Пехчево, Радовиш и други општини и населени места околу нив.

На 11.7.2022:

– Струмица пзу аптека „Жанина“ (Глобал) од 09.00 до 14.00 часот.

– Берово, пзу Аптека „Фарма Медика“ од 16.00 до 18.00 часот.

 

Изборна единица бр. 4 ги опфаќа членовите на подрачјето на: Велес, Кавадарци, Неготино, Гевгелија, Богданци, Дојран и други општини и населени места околу нив.

На 11.7.2022:

 • Велес, Веледрогерија „ Сиело Фарм“ од 9.00 до 12.00,
 • Кавадарци, Дом на култура, од 13.30 до 15.30 часот,
 • Гевгелија – ЈЗУ Општа болница ( вакцинален пункт) од 18.00 до 20.00 часот.

 

Изборна единица бр. 5 ги опфаќа членовите на подрачјето на: Битола, Прилеп, Крушево, Демир Хисар, Ресен и други општини и населени места околу нив.

На 11.7.2022

 • Битола, пзу Аптека „Стела“ од 9.00 до 12.00,
 • Прилеп, пзу Аптека „Ремедија“ од 13.00 до 16.00 часот.

 

Изборна единица бр. 6 ги опфаќа членовите на подрачјето на: Охрид, Струга, Дебар, Вевчани и други општини и населени места околу нив.

На 11.7.2022

 • Охрид, Веледрогерија „Дитрон“ од 9.00 до 12.00 часот,
 • Струга , пзу Нита фарм, 0д 13.00 до 15.00 часот.
 • Дебар, пзу Аптека „Влер – Фарм“  од 16.00 до 18.00 часот.

 

Изборна единица бр. 7 ги опфаќа членовите на подрачјето на: Тетово, Гостивар, Кичево, Македонски Брод , Маврово – Ростуше и другите општини и населени места околу нив.

На 11.7.2022

 • Тетово, ПЗУ Аптека „ВитаЛек“ , од 8.00 до 11.00,
 • Гостивар, ПЗУ Аптека „Про Фарм 2“, од 12.00 do 14.00 часот,
 • Кичево, ПЗУ „Ера Медика“ ( ул. Веле Змејкоски“ бр. 16 Б) од 16.30 до 18.30 часот.

 

Изборна единица бр. 8 ги опфаќа членовите на подрачјето на: град Скопје, општините во негов состав и населените места околу нив.

На 11.7.2022

 • Скопје, Фармацевтската комора на РСМ од 9.00 до 18.00 часот.

ВРЕМЕ И МЕСТО НА ГЛАСАЊЕ ПО ИЗБОРНИ ЕДИНИЦИ

Изводи по Изборни Единици:
ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 1 – извод
ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 2 – извод
ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 3 – извод
ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 4 – извод
ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 5 – извод
ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 6 – извод
ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 7 – извод
ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 8 – извод

 

Изборна комисија, претседател,
Дипл. фарм. Снежана Јосковска

Почни да пишуваш и притисни ентер за пребарување