Почитувани,
Во врска со проблемот на одбиени за исплата од ФЗОРСМ рецепти (нереализирани во Мој термин ) Ве известуваме дека Фармацевтската комора, ЗПАРМ, и ФЗОРСМ секојдневно интензивно соработуваат за изнаоѓање на решение на истиот.

Фармацевтска комора на РСМ,
Претседател, дипл. фарм. спец. Весна Ставрова,

Почни да пишуваш и притисни ентер за пребарување