Информација за полагање на стручен испит

Фармацевтската комора ги известува магистрите по фармација кои испонуват услов за полагање на стручен испит истиот да го пријават најдоцна до 17.7.2020 год.

Пријавувањето на испитот трба да биде со пополнување на пријавата во прилог,  која треба да биде испратена во PDF формат, доказ за направена уплата и доказ за завршена пробна работа (скениртана книшка), а за деловите од пробната работа за кои заради корона кризата не е обезбеден потпис потребна е изјава од едукаторот за успешно завршен соодветен дел од пробната работа и стекнување со право на потпис.

Целата документација да се прикачи во еден маил и да се испрати на info@fk.mk.

Подолу можат да се најдат прописи кои треба да се прочитаат за полагање на испитот:

Почни да пишуваш и притисни ентер за пребарување