Барателот пристапот до информацијата може да го бара усно, писмено или во електронски запис и тоа со увид, препис, фотокопија или електронски запис.

Образец на барање

 

Контакт – службено лице:

Наташа Здравковска

076/311-802

natasazdravkovska@fk.mk

Почни да пишуваш и притисни ентер за пребарување