Проф. д-р Бистра Ангеловска,

Редовен професор на Медицински универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

Тел. 076/311-811

bistra_angelovska@yahoo.com

Почни да пишуваш и притисни ентер за пребарување