Надоместоци за лиценци:

– издавање на лиценца – 3.500,00 денари,

– издавање на лиценца – дупликат, во случај кога е оштетена, изгубена или уништена – 1.000,00 денари,

– издавање на лиценца во случај на промени во личните податоци – 1.000,00 денари,

– продолжување на лиценца – 2.000,00 денари,

– обновување на лиценца – 3.000,00 денари.

Издавањето на лиценца за работа во случаи кога таа е згрешена не се наплатува.

Надоместоци за уверенија

  • Издавање на дупликат – уверенија поврзани со полагања на стручен испит – 1.000,00 денари.

Надоместоци за потврди

  • Изадавање на потврда „good standing“ – 3.000,00 денари;
  • Издавање потврда за факти од официјални евиденции – 600,00 денари.

Почни да пишуваш и притисни ентер за пребарување