Albanian

Врз основа на одлука на Собрание на Фармацевтска комора на Македонија бр.02-101/12 членарината што ја плаќаат членовите изнесува 180 мкд месечно од 1.04.2014 год.

Неплатените членарини до 31.03.2014год. се плаќаат по 100 мкд месечно.

Во прилог образец ПП 10 (плаќање на физичко лице на сметка на ФКМ)

Во прилог образец ПП 30 ( плаќање на правен субјект на сметка на ФКМ)

Почни да пишуваш и притисни ентер за пребарување