Врз основа на одлука на Собрание на Фармацевтска комора на Македонија бр.02-101/12 членарината што ја плаќаат членовите изнесува 180 мкд месечно од 1.04.2014 год.

Неплатените членарини до 31.03.2014год. се плаќаат по 100 мкд месечно.

Во прилог образец ПП 10 (плаќање на физичко лице на сметка на ФКМ)

Во прилог образец ПП 30 ( плаќање на правен субјект на сметка на ФКМ)

Почни да пишуваш и притисни ентер за пребарување