македонски

Në bazë të vendimit të Kuvendit të Odës Farmaceutike të Maqedonisë nr. 02-101/12, anëtarësimi që e paguajnë anëtarët është 180 denarë në muaj nga 01.04.2014.

Anëtarësimi i papaguar deri më 31.03.2014. paguhen 100 den në muaj.

Formulari i bashkangjitur PP 10 (pagesë për një person fizik për llogari të FCM)

Formulari i bashkangjitur PP 30 (pagesë për një person juridik për llogari të FCM)

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH