Прв меѓународен конгрес на здравствени работници во приватниот сектор

Првиот меѓународен конгрес на здравствените работници во приватниот сектор ќе се одржи во 22-23 февруари во хотелот Crowne Plaza во Белград.

Материјали:
Известување за акредитација на Конгресот
Научен одбнор и членови
Предавачи и теми на Конгресот
Програма на Конгресот
Регисртација

Линк: http://www.kongresprivatnika.rs/

Почни да пишуваш и притисни ентер за пребарување