Продолжуваат активностите на Комората со ФЗОМ на РСМ

Продолжуваат активностите на Комората со ФЗОМ на РСМ во насока на подигнување на квалитетот на здравствените услуги кон пациентите и нивно соодветно вреднување преку изнаоѓање на заеднички прифатливи решенија .

Информација за висината на цената на услугата – издавање лек на товар на ФЗОРСМ

По многубројните средби со директорите на Фондот за здравствено осигурување на РСМ, Управниот одбор на ФЗОРСМ на денешната седница донесе одлука цената на услугата за издавање на лекови на рецепт на товар на Фондот да се зголеми за 22%. Одлуката ќе важи од 1.7.2023 година. Фармацевтската комора на РСМ ќе ги продолжи преговорите со ФЗОРСМ [...]

Средба со Министерот за здравство на РСМ – 13.04.2023

На 13.4.2023 година претставници од Фармацевтската комора на РСМ остварија средба со Министерот за здравство д-р Фатмир Меџити. Презентирани се проблемите со кои веќе подолго време се соочуваат фармацевтите и за кои се бара итно решение а особено вратените и неисплатени рецепти при контролите од Мој термин и ФЗОРСМ. Исто така, се дискутираше и за [...]

Средба со министерот за здравство д-р Фатмир Меџити – 21.3.2023 година

На средбата присуствуваа претставници од Лекарската, Стоматолошката и Фармацевтската комора, директорката на Фондот за здравствено осигурување, „Мој Термин“ и Здружението на матични лекари. Начелно се разгледаа досегашните активности во врска со измените на Законот за здравствена заштита кој е во фаза на подготовка. Новите решенија во Законот за здравствена заштита треба позитивно да одговорат и [...]

ПОВИК за пријавување на вршители на стручен надзор

ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА НА РС МАКЕДОНИЈА ПОВИК За пријавување на вршители на стручен надзор над работата на здравствените установи и здравствените работници со високо образование од областа на фармацијата Вршителите на стручен надзор вршат надзор над стручната работа, врз спроведувањето на стручните упатства, ја  оценуваат стручната работа на фармацевтите и стручното работење на здравствените установи во [...]

ПОВИК за именување на судии во советите

П О В И К за именување на судии во советите од прв и втор степен при Судот на честа на Фармацевтската комора на РС Македонија Услови: За член на совет во прв и втор степен може да биде именуван: фармацевт со специјализација од областа на фармацијата со најмалку  5 години работно искуство во специјалноста,  [...]

ПОВИК за поднесување пријави за едукатори

П О В И К за поднесување пријави за едукатори и здравствени установи за спроведување на пробната работа и полагањето на стручниот испит за дипломирани фармацевти и магистри по фармација Едукаторот е здравствен работник со високо образование од областа на фармацијата под чиј надзор се спроведуваат содржините од планот и програмата за пробна работа на [...]

Почни да пишуваш и притисни ентер за пребарување