Средба со Заменик министерката за здравство Д-р Маја Манолева – 25.12.2023

Од реализираната средба со Заменик министерката за здравство Д-р Маја Манолева одржана на 25.12.2023 година. На средбата присуствуваа Претседателите на коморите од областа на здравството Проф. д-р Калина Гривчева Старделова - Претседател на Лекарска комора, Д-р Марјан Денковски - Претседател на Стоматолошка комора и Дипл.фарм.спец. Весна Ставрова - Претседател на Фармацевтската комора. На средбата беа [...]

Продолжуваат активностите на Комората со ФЗОМ на РСМ

Продолжуваат активностите на Комората со ФЗОМ на РСМ во насока на подигнување на квалитетот на здравствените услуги кон пациентите и нивно соодветно вреднување преку изнаоѓање на заеднички прифатливи решенија .

Информација за висината на цената на услугата – издавање лек на товар на ФЗОРСМ

По многубројните средби со директорите на Фондот за здравствено осигурување на РСМ, Управниот одбор на ФЗОРСМ на денешната седница донесе одлука цената на услугата за издавање на лекови на рецепт на товар на Фондот да се зголеми за 22%. Одлуката ќе важи од 1.7.2023 година. Фармацевтската комора на РСМ ќе ги продолжи преговорите со ФЗОРСМ [...]

Средба со Министерот за здравство на РСМ – 13.04.2023

На 13.4.2023 година претставници од Фармацевтската комора на РСМ остварија средба со Министерот за здравство д-р Фатмир Меџити. Презентирани се проблемите со кои веќе подолго време се соочуваат фармацевтите и за кои се бара итно решение а особено вратените и неисплатени рецепти при контролите од Мој термин и ФЗОРСМ. Исто така, се дискутираше и за [...]

Почни да пишуваш и притисни ентер за пребарување