Средба со Министерот за здравство на РСМ – 13.04.2023

На 13.4.2023 година претставници од Фармацевтската комора на РСМ остварија средба со Министерот за здравство д-р Фатмир Меџити. Презентирани се проблемите со кои веќе подолго време се соочуваат фармацевтите и за кои се бара итно решение а особено вратените и неисплатени рецепти при контролите од Мој термин и ФЗОРСМ. Исто така, се дискутираше и за [...]

Средба со министерот за здравство д-р Фатмир Меџити – 21.3.2023 година

На средбата присуствуваа претставници од Лекарската, Стоматолошката и Фармацевтската комора, директорката на Фондот за здравствено осигурување, „Мој Термин“ и Здружението на матични лекари. Начелно се разгледаа досегашните активности во врска со измените на Законот за здравствена заштита кој е во фаза на подготовка. Новите решенија во Законот за здравствена заштита треба позитивно да одговорат и [...]

ПОВИК за пријавување на вршители на стручен надзор

ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА НА РС МАКЕДОНИЈА ПОВИК За пријавување на вршители на стручен надзор над работата на здравствените установи и здравствените работници со високо образование од областа на фармацијата Вршителите на стручен надзор вршат надзор над стручната работа, врз спроведувањето на стручните упатства, ја  оценуваат стручната работа на фармацевтите и стручното работење на здравствените установи во [...]

ПОВИК за именување на судии во советите

П О В И К за именување на судии во советите од прв и втор степен при Судот на честа на Фармацевтската комора на РС Македонија Услови: За член на совет во прв и втор степен може да биде именуван: фармацевт со специјализација од областа на фармацијата со најмалку  5 години работно искуство во специјалноста,  [...]

ПОВИК за поднесување пријави за едукатори

П О В И К за поднесување пријави за едукатори и здравствени установи за спроведување на пробната работа и полагањето на стручниот испит за дипломирани фармацевти и магистри по фармација Едукаторот е здравствен работник со високо образование од областа на фармацијата под чиј надзор се спроведуваат содржините од планот и програмата за пробна работа на [...]

ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА КОМОРАТА ОДРЖАНА НА 26.12.2022 ГОДИНА

На 26.12.2022 година Собранието на Фармацевтската комора на РС Македонија одржа седница на која се донесени следните Заклучоци: - Зголемување на цената на услуга – издавање лек на рецепт: Во последните два месеца се одржаа повеќе работни средби со претставниците од ФЗОРСМ во врска ова барање, од страна на Комората беше предложено или да остане [...]

Средба со Министерот за здравство др. Беким Сали 3.11.2022

На 3 –ти Ноември 2022 година во просториите на Лекарската комора на РСМ се одржа работна средба на претставници на Лекарската, Фармацевтската и Стоматолошката комора со министерот за здравство д-р Беким Сали и претставници на Фондот за здравствено осигурување на РСМ.  На средбата Претседателката на Фармацевтската комора на РСМ и Претседателката на Здружението на приватните [...]

Заедничка средба на министерот д-р Беким Сали со претставници на Лекарска, Фармацевтска и Стоматолошка комора

Измените и дополнувања на Законот за здравствената заштита во контекст на тековните реформи во примарната здравствена заштита, дополнителната дејност и дополнителната работа на лекарите, фармацевтската дејност и стоматолошката здравствена заштита беа дел од темите на заедничката средба на министерот д-р Беким Сали со претставници на Лекарска, Фармацевтска и Стоматолошка комора. Имаме усогласеност да пристапиме кон [...]

Почни да пишуваш и притисни ентер за пребарување