ИНФО ЗА ВАКЦИНАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ И СОРАБОТНИЦИ 29.4.2021

Почитувани,

Ве известуваме дека започнувајќи од 5ти Мај 2021 година сите вработени здравствени работници и соработници кои се заинтересирани за вакцинација може да бидат вакцинирани на пунктовите за вакцинација кои се организирани во градовите Скопје,

Известување

Почитувани,

Ве известуваме дека сите акредитирани облици на стручно усовршување од страна на Фармацевтската комора ќе бидат објавувани на Web страната на Комората во делот Континуирана едукација –

Лекарската комора, Фармацевската комора и Стоматолошката комора со заедничка поддршка за афирмација на вакцинацијата

Вакцинирањето е најдобар, најефикасен и најбезбеден начин за сузбивање на епидемијата и секој во рамките на своите можности и надлежности треба да даде поддршка и афирмација на овој процес,

Почни да пишуваш и притисни ентер за пребарување