Известување

Почитувани,

Ве известуваме дека сите акредитирани облици на стручно усовршување од страна на Фармацевтската комора ќе бидат објавувани на Web страната на Комората во делот Континуирана едукација –

Лекарската комора, Фармацевската комора и Стоматолошката комора со заедничка поддршка за афирмација на вакцинацијата

Вакцинирањето е најдобар, најефикасен и најбезбеден начин за сузбивање на епидемијата и секој во рамките на своите можности и надлежности треба да даде поддршка и афирмација на овој процес,

Почни да пишуваш и притисни ентер за пребарување