До сите аптеки во мрежа

Почитувани,

Во прилог Ви доставуваме допис кој се однесува на аптеките кои се во Мрежата на здравствени установи. Ве замолуваме истиот да го проследите до нив, со цел да добиеме одговор.

Дописот се однесува на податоци кои ни се потребни за ажурирање на податоците за аптеките и корисниците во Националниот систем – Мој Термин.

Табелата која ја праќаме во Excel е дадена и во прилог на дописот.
Табелата пополнете ја, зачувајте ја и испратете ја на mojtermin@zdravstvo.gov.mk.
Доволно е да биде пополнета во еден формат.

Мој Термин,
Управа за електронско здравство –
Министерство за здравство
www.mojtermin.mk
тел: (02) 15 444

Ви благодариме на соработката!

Pdf формат: Податоци за аптека
Excel формат: Податоци за аптека

Почни да пишуваш и притисни ентер за пребарување