Заедничка средба на министерот д-р Беким Сали со претставници на Лекарска, Фармацевтска и Стоматолошка комора

Измените и дополнувања на Законот за здравствената заштита во контекст на тековните реформи во примарната здравствена заштита, дополнителната дејност и дополнителната работа на лекарите, фармацевтската дејност и стоматолошката здравствена заштита беа дел од темите на заедничката средба на министерот д-р Беким Сали со претставници на Лекарска, Фармацевтска и Стоматолошка комора.

Имаме усогласеност да пристапиме кон имплементација на поефикасен систем и достапност на услугите на примарно ниво, фармацевтите да даваат услуги од примарна заштита и да бидат сервис кој ќе има значајна улога во скринингот на населението, рече министерот Сали во своето поздравно обраќање.
————-
Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për Mbrojtjen Shëndetësore, në kuadër të reformave aktuale në kujdesin primar shëndetësor, aktiviteti plotësues dhe puna plotësuese e mjekëve, veprimtaria farmaceutike dhe kujdesi ndaj shëndetit dentar, ishin ndër temat e takimit të përbashkët të ministrit të Shëndetësisë, dr. Bekim Sali, me përfaqësues të Dhomës Mjekësore, Farmaceutike dhe Stomatologjike.

Kemi rënë dakord që t’i qasemi implementimit të sistemit më efikas dhe disponueshmërisë së shërbimeve në nivelin primar, që farmacistët të ofrojnë shërbime të kujdesit primar, gjë që do të luajë një rol të rëndësishëm në skriningun e popullatës. – tha ministri Sali në fjalimin e tij.

Почни да пишуваш и притисни ентер за пребарување