Бесплатно користење на електронската база Lexicomp

Почитувани колеги,

Имате можност до 15-ти април 2018 година бесплатно да ги користите базите Lexicomp – најголемата и најпознатата светска база за интеракции помеѓу лековите на англиски јазик и базата Lexicomp –interact на српски јазик која ја корист американската Lexicomp.

На Lexicomp може да пристапите тука
Login: fyrmacedonia
Password: lexicomp1155

и на Lexicomp – interact можете да пристапите тука
Korisničko ime: farmkommk
Lozinka: testmk2018

Во прилог на линковите можете да ги видите упатствата за користење

Линк 1
Линк 2
Линк 3

Почни да пишуваш и притисни ентер за пребарување