Повеќе информации за меѓународни вебинари, состаноци и работилници

Повеќе информации за меѓународни вебинари, состаноци и работилници може да најдете на следниот линк:

https://www.fip.org/events?event=item&event-item=407

Почни да пишуваш и притисни ентер за пребарување