Панел дискусија “Заеднички во спрешување на антимикробната отпорност”

Панел дискусија “Заеднички во спрешување на антимикробната отпорност”

Здружение за одржлив развој БИОМ и Мултисекторска комисија за антимикробна отпорност при Министерството за здравство на РСМ

14.12.2023  Хотел Aleksandar Palace Скопје 10:30

Агенда и краток опис на предвидените теми на панел дискусијата Заеднички во спречување на АМО

Се известуваат фармацевтите да ги понесат картичките за евиденција на присуство.

Почни да пишуваш и притисни ентер за пребарување