Акредитирани облици на стручно усовршување

Лек ДООЕЛ Скопје -Ефикасност и безбедност на budenoside/formoterol во менаџментот на асма 12.10.2023 год.(четврток) во Охрид, со почеток во 15 часот во хотел “Тино-Центар”
Охрид,

Галеника – Комбиниранпристап во третман на горнореспираторни заболувања 18.10.2023
15:30 часот онлајн Microsoft Teams

Крка Фарма Дооел Скопје- Нови предизвици- нов животен стил

Хемофарм АД Представништво Скопје Неутрализирачката моќ на антацидите – онлајн
едукација во траење од 3 месеци на Порталот на Фармацевтската комора

ПхармаС лекови -Хондропротективи и нивната улога во превенција и третман на остеоартритис и
друго – онлајн едукација во траење од 3 месеци на Порталот на Фармацевтската комора

Почни да пишуваш и притисни ентер за пребарување