Акредитирани настани декември 2023

1. Панел дискусија “Заеднички во спрешување на антимикробната отпорност”

Здружение за одржлив развој БИОМ и Мултисекторска комисија за антимикробна отпорност при Министерството за здравство на РСМ

14.12.2023  Хотел Aleksandar Palace Скопје 10:30

Агенда и краток опис на предвидените теми на панел дискусијата Заеднички во спречување на АМО

 

2. Биохемија во неврологија 

Македонско здружение за медицинска биохемија и лабораториска медицина

22.12.2023, Деканат на медицински факултет 13 часот.

 

3. Алергиски ринитис и третман на болка и хеморагии 

Берлин Хеми / А. Менарини Македонија   

14.12.2023 Ден и ноќ 15 часот

 

4. Клиничка фармација во пракса- кога замислата станува реалност

Македонско фармацевтско друштво, Секција клиничка фармација

Одложено за во март 2024 година.

 

5. Промоција на вакцинација во аптека

Фармацевтски факултет УКИМ – Центар за континуирана едукација

21.12.2023   Zoom платформа  17 часот

Почни да пишуваш и притисни ентер за пребарување