македонски

Për të mundësuar pozicionin dhe rolin aktiv të farmacistëve në realizimin e veprimtarisë, qëllimeve dhe detyrave të Odës, anëtarët e saj janë të organizuar në parimin territorial – në 8 njësi territoriale.

Farmacistët me vendbanim ose vendqëndrim në zonën e një njësie territoriale përbëjnë anëtarësinë e Odës së asaj njësie territoriale.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH