ВИП покана за CPhI Istanbul 2017 Show and Bio Conference

Од 05-10 март 2017 година во Истанбул се организираат интегриран настан Био конференција и саем заедно со организирани средби за остварување на можна соработка на компании од нашата држава со компании од Р.

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРАВНИ ЛИЦА (ОРТОПЕДСКИ КУЌИ И ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ – АПТЕКИ)

Ј А В Е Н П О В И К
ЗА ПРАВНИ ЛИЦА (ОРТОПЕДСКИ КУЌИ И ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ – АПТЕКИ) ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ ПОМАГАЛА

Со цел обезбедување на поголема достапност на ортопедски и други помагала од Списокот на ортопедски и други помагала за осигурениците,

Почни да пишуваш и притисни ентер за пребарување