Nënshkrimi i Deklaratës për promovimin dhe mbështetjen e vaksinimit

Me iniciativën e Odës së Mjekëve, përfaqësues të shquar të organizatave shkencore, arsimore dhe profesionale nënshkruan sot Deklaratën për promovimin dhe mbështetjen e vaksinimit. Oda e Mjekëve vlerëson se është e një rëndësie të madhe që opinioni profesionist t’u dërgojë qytetarëve një mesazh të qartë dhe të unifikuar për rëndësinë e vaksinimit si masë e vërtetuar shkencërisht dhe më efektive për parandalimin e përhapjes së sëmundjeve ngjitëse.
“Është shkatërruese që besimi i qytetarëve është lëkundur deri në atë masë që mbulimi me të gjitha vaksinat nga kalendari i rregullt i imunizimit është nën 90 për qind, edhe pse për të arritur mbrojtje kolektive është e nevojshme të jetë mbi 95 për qind. Si pasojë kemi epideminë e kollës së madhe dhe është gjithnjë e më e sigurt se do të përballemi sërish me një tjetër epidemi fruthi. Shkatërrues është gjithashtu fakti që në shekullin e 21-të theksojmë domosdoshmërinë dhe rëndësinë e imunizimit të popullsisë për sëmundjet infektive që u zhdukën ose kishte vetëm raste sporadike. Shpresoj që me nënshkrimin e këtij dokumenti dhe përfaqësimin e qëllimeve që janë të theksuara në vetë tekstin e Deklaratës, do të arrijmë një hap pozitiv në rikthimin e besimit të qytetarëve në arritjet mjekësore dhe faktet shkencore”, tha Prof. Dr. Kalina Grivçeva Stardelova, kryetare e Odës së Mjekëve.
Ajo theksoi se rënia e mëtejshme e mbulimit me vaksinim të fëmijëve do të çonte në pasoja të rëndësishme për shëndetin e kombit dhe për këtë arsye është e nevojshme të sigurohet mbështetja më e gjerë publike për vaksinimin dhe të punohet në vazhdimësi për edukimin e qytetarëve për rolin dhe përfitimet e imunizimit për shëndetin e njerëzve, duke ofruar informacion të bazuar në fakte shkencore.
Në Deklaratë në Mbështetjen e Vaksinimit thuhet se “Imunizimi dhe vaksinat janë një nga arritjet më të mëdha të njerëzimit dhe asnjë ndërhyrje tjetër mjekësore nuk ka shpëtuar më shumë jetë. Gjithashtu theksohet se shpërndarja e informacionit të paverifikuar për vaksinimin përhap frikë të pajustifikuar tek prindërit, gjë që ka sjellë një rënie alarmante të numrit të fëmijëve të vaksinuar.
“Fatkeqësisht, jemi dëshmitarë të publikimit të lajmeve të rreme dhe dezinformatave në çdo segment të shoqërisë, por dezinformatat për sa i përket shëndetit mund të jenë kërcënuese për jetën. Nga aty, duhet të punohet së bashku për të ngritur nivelin e edukimit shëndetësor të popullatës, duke pasur parasysh se shumë sëmundje parandalohen pikërisht për shkak të vaksinimit. Me nënshkrimin e Deklaratës së përbashkët, ne formojmë një front më të gjerë për të mbështetur vaksinimin, për të ruajtur vazhdimësinë e aktiviteteve dhe për të theksuar rëndësinë e imunizimit. Synimi ynë i përbashkët është mbrojtja dhe përmirësimi i shëndetit të qytetarëve dhe vetëm së bashku – me drejtorinë e shëndetësisë, mund ta realizojmë këtë qëllim”, theksoi Ministri i Shëndetësisë, dr. Ilir Demiri.
Deklaratën e nënshkruan edhe kryetarët e Odës Stomatologjike dhe Farmaceutike, Dr. Marijan Denkovski dhe Dr. Vesna Stavrova, dekanët e tre fakulteteve të mjekësisë në Shkup, Shtip dhe Tetovë, prof. Dr Svetozar Antoviq, Prof. Dr Milka Zdravkovska dhe Prof. Dr. Nevzat Elezi, si dhe drejtori i Institutit të Shëndetit Publik prof. Dr Shaban Memeti.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH