THIRRJE Për regjistrimin e mbikëqyrësve profesionistë

македонски

ODA FARMACEUTIKE E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

THIRRJE

Për regjistrimin e mbikëqyrësve profesionistë mbi punën e institucioneve shëndetësore dhe profesionistëve shëndetësorë me arsim të lartë në fushën e farmacisë

Mbikëqyrësit profesionalë mbikëqyrin punën profesionale, zbatimin e udhëzimeve profesionale, vlerësojnë punën profesionale të farmacistëve dhe punën profesionale të institucioneve shëndetësore në të cilat aktiviteti farmaceutik kryhet si pjesë e aktivitetit shëndetësor.

Për mbikëqyrës të punës profesionale mund të emërohen farmacistët që plotësojnë kushtet e mëposhtme:

  • Specializim në ndonjë fushë të farmacisë ose master si titull shkencor, të paktën 5 vjet përvojë në një institucion përkatës shëndetësor dhe licencë për punë (dëshmi: licencë pune, rishikim të regjistrimeve dhe çregjistrimeve (check-in – check-out) në sigurime nga Agjencia e Punësimit e Republikës së Maqedonisë së Veriut, certifikatë e kalimit të provimit të specializuar, certifikatë e masterit si titull shkencor), ose
  • Të paktën 10 vjet përvojë pune në një institucion përkatës shëndetësor dhe licencë pune ( dëshmi: licencë pune, rishikim të regjistrimeve dhe çregjistrimeve të sigurimeve nga Agjencia e Punësimit e Republikës së Maqedonisë së Veriut).

Mënyra e paraqitjes së regjistrimeve: Aplikimi do të plotësohet dhe së bashku me provat e treguara në formë të skanuar do të dërgohet në mënyrë elektronike në adresën e mëposhtme të e-mailit të Odës: info@fk.mk

Regjistrim

20.2.2023,

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH